ညိုမြ

အာချောင်ရတာ မောတယ် (ကာတွန်း)

အာချောင်ရတာ မောတယ် (ကာတွန်း)

ရှုံးတဲ့သူ နိုင်ကြေး (ကာတွန်း)

ရှုံးတဲ့သူ နိုင်ကြေး

"စားခွက်မလုနဲ့"

"စားခွက်မလုနဲ့" ကာတွန်း - ညိုမြ

~~~ တရားတွေ ရနေပါပြီ ~~~

~~~ တရားတွေ ရနေပါပြီ ~~~

သက်တမ်းတိုးဖို့ မလိုတော့ဘူး

~~~ သက်တမ်းတိုးဖို့ မလိုတော့ဘူး ~~~ ကာတွန်း - ညိုမြ

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10