မြင်မိကြားမိသမျှ

"အနီးဆုံးရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ မအလ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "အနီးဆုံးရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ မအလ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဘုရားပြီး တပ်ပျက်" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ဘုရားပြီး တပ်ပျက်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"စူဇကာ စစ်ဆင်ရေးဘက်လှည့်လာတဲ့ စူဇကာ ဂျပု" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "စူဇကာ စစ်ဆင်ရေးဘက်လှည့်လာတဲ့ စူဇကာ ဂျပု" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"နေပြည်တော်ကနေ တပ်ပြေးဘဝနဲ့ နိဂုံးချုပ်ရတော့မယ့် မအလ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "နေပြည်တော်ကနေ တပ်ပြေးဘဝနဲ့ နိဂုံးချုပ်ရတော့မယ့် မအလ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဆီတိုး ဆန်တိုး ဘိုကြင်စိုး ခေတ်" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ဆီတိုး ဆန်တိုး ဘိုကြင်စိုး ခေတ်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ကမ္ဘာသိအကြမ်းဖက်က ဘယ်သူလဲ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ကမ္ဘာသိအကြမ်းဖက်က ဘယ်သူလဲ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"အာဏာရှင်တို့ ပရိုမိုးရှင်းများ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ "မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်" ဒီတပါတ်မှာတော့ "အာဏာရှင်တို့ ပရိုမိုးရှင်းများ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ကပ်ကြီး ၄ ပါး ဆိုက်နေပြီ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ "မြင်မိ ကြားမိသမျှ" အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ကပ်ကြီး ၄ ပါး ဆိုက်နေပြီ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"တပ်ပျက် မှ တပ်ပြုတ် သို့" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "တပ်ပျက် မှ တပ်ပြုတ် သို့" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

ထမီခြုံအောက်က ကျပ် ၂ သောင်းတန်

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ထမီခြုံအောက်က ကျပ် ၂သောင်းတန်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"အလှည့်ကျ မနွဲ့စတမ်းဟေ့"

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ "မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်" ဒီတပတ်မှာတော့ "အလှည့်ကျ မနွဲ့စတမ်းဟေ့" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"အကြံကုန်လို့ အကုန်ကြံတဲ့ သာဝ"

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "အကြံကုန်လို့ အကုန်ကြံတဲ့ သာဝ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ခရိုနီကောင်းမှု ဂျပုကုသိုလ်"

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ခရိုနီကောင်းမှု ဂျပုကုသိုလ်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့တာ ဒို့ မှုသွားပြီ"

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့တာ ဒို့ မှုသွားပြီ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဂန်းတို့‌ ကြောက်တဲ့ ပန်း"

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ဂန်းတို့‌ ကြောက်တဲ့ ပန်း" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10