မြင်မိကြားမိသမျှ

"မအလအင်အားချိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်"

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပါတ်မှာတော့ "မအလအင်အားချိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

ဘိုကြင်စိုး ရဲ့ "နေဝင်ချိန် နမိတ်ဆိုးများ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပါတ်မှာတော့ ဘိုကြင်စိုး ရဲ့ "နေဝင်ချိန် နမိတ်ဆိုးများ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကြောင့် သွေးတက်နေတဲ့ မအလ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံ သတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ထဲက ဒီတပါတ်မှာတော့ "ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကြောင့် သွေးတက်နေတဲ့ မအလ "ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

မိုခါက ယတြာမကြောက်ဘူး

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ရဲ့ ဒီတပါတ်မှာတော့ "မိုခါက ယတြာမကြောက်ဘူး "ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဘယ်လက်နဲ့ဘုရားတည်ပြီး ညာလက်နဲ့ဘုရားတွေဖျက်" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ရဲ့ ဒီတပါတ်မှာတော့ "ဘယ်လက်နဲ့ဘုရားတည်ပြီး ညာလက်နဲ့ဘုရားတွေဖျက် "ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

ဒန်ဝယ်တယ် ကြေးဝယ်တယ် လျှပ်စစ်တွေဝယ်တယ်

မြေလတ်အသံ သတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ် တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပါတ်မှာတော့ "ဒန်ဝယ်တယ်၊ ကြေးဝယ်တယ်၊ လျှပ်စစ်တွေဝယ်တယ် " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဖက်ဆစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ"

ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် "ဖက်ဆစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ "

"ဆိုက်ဝါး နဲ့ ပွဲကြိုက်ခင်များ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ရဲ့ ဒီတပါတ်မှာတော့ "ဆိုက်ဝါး နဲ့ ပွဲကြိုက်ခင်များ "ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

အဂ္ဂမဟာသီရိတွေကြားက "ပြာပုံ" နိုင်ငံ

ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ အဂ္ဂမဟာသီရိတွေကြားက "ပြာပုံ" နိုင်ငံ

"ဝေစားမျှစား ဒေါ်စိန်အေးသားများ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ရဲ့ ဒီတပါတ်မှာတော့ "ဝေစားမျှစား ဒေါ်စိန်အေးသားများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဝေစားမျှစား ဒေါ်စိန်အေးသားများ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ရဲ့ ဒီတပါတ်မှာတော့ "ဝေစားမျှစား ဒေါ်စိန်အေးသားများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဖရဲသီးသည် လာပြီဗျို့"

ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် "ဖရဲသီးသည် လာပြီဗျို့"

"သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်ရဲ့ ဒီတပါတ်မှာတော့ "သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"မအလနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူမှ မနိုင်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ ဒီတပါတ် အစီအစဉ်မှာတော့ "မအလနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူမှ မနိုင်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဒွတ္တဘောင်မင်းကြီး အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရပြီ"

ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် "ဒွတ္တဘောင်မင်းကြီး အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရပြီ"

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10